Vagyontervezés

A bizalmi vagyonkezelés klasszikus, hétköznapi értelemben vett elsődleges célja a generációváltáshoz kapcsolódik. A vagyontömeg tulajdonosának előbb-utóbb szembe kell néznie azzal a ténnyel, hogy az általa felhalmozott javak milyen módon kerüljenek az örökösökhöz, milyen garanciális elemeket tud használni és alkalmazni, hogy az örökösök/utódok részére a vagyonelemek megőrzése és hosszútávú üzemeltetése, netán talán gyarapítása legyen a cél.

Jelenleg a hagyatéki eljárások gyakorlata szerint, minden örökösödési ügyben ki kell várni az állami jóváhagyást a hagyaték és annak új tulajdonosait illetően, így rendkívül hosszú idő, extrém esetben évek telnek el, mire a az örökösök a vagyonelemhez ténylegesen hozzájutnak – nem beszélve az esetleges jogi vitákról. Aktív, napi döntéshozatalt igénylő vagyon esetén egy elhúzódó hagyatéki eljárás, döntésre jogosult személy hiányában a vagyonelem értékvesztését, csökkenését, még rosszabb esetben teljes elértéktelenedését okozhatja.

Ebben az esetben a bizalmi vagyonkezelés az ajándékozás, a végrendelet, az öröklési szerződés vagy a törvényes öröklés alternatívája lehet:

  • Amennyiben a tulajdonos szándéka a vagyon teljes vagy részleges átruházása akár élők között akár pedig halál esetére, a törvényes örökléshez képest a bizalmi vagyonkezelés rugalmas vagy akár feltételrendszertől függő részleges/teljes vagyonkiadást írhat elő, ami lehetővé teszi, hogy a kedvezményezettek között akár időben, akár pedig arányaiban eltérő módon kerüljön felosztásra a vagyon és/vagy annak hozama. A bizalmi vagyonkezelési szerződésben vagyonrendelő meghatározhatja a kiadás időpontját, akár dátumhoz, akár életkorhoz, akár pedig feltételhez, eseményhez kötve.
  • Amennyiben a vagyonrendelő el kíván térni a kötelezően alkalmazandó öröklési szabályoktól akkor ezt a bizalmi vagyonkezelés útján megteheti, szabadon eldöntve, hogy ki, mikor és milyen mértékben részesülhet a vagyonból és annak hozamaiból.
  • Kiskorú, cselekvőképtelen vagy jövedelemmel nem rendelkező hozzátartozókról történő gondoskodás előre megtervezett megoldása is lehet a bizalmi vagyonkezelés, biztosítva azt, hogy a vagyonrendelő halála után is megfelelő ellátásban, iskoláztatásban stb. részesüljön a túlélő házastárs, kiskorú vagy cselekvőképtelen családtag.
  • Amennyiben a vagyonrendelőnek több kapcsolatból származó gyermeke van, vagy a számításba vehető örökösök közötti viszony nem felhőtlen, valószínűsíthetően vita keletkezik a hagyaték körül, a bizalmi vagyonkezelés megfelelő eszköz a viták és az ebből fakadó veszteség megakadályozására.
  • A családi tulajdonban álló vállalkozások továbbadásának, a tervezett és irányított generációváltás fontos eszköze a bizalmi vagyonkezelés, amelynek használatával a vagyonrendelő befolyása a vagyonra a bizalmi vagyonkezelés időtartama alatt fenntartható, nagyobb valószínűséggel tartható egyben a vagyon, vagy folytatható sikeresen a családi vállalkozás.
%d bloggers like this: