Adótervezés

Főszabály szerint a vagyon átadása bizalmi vagyonkezelésbe sem a vagyonrendelő, sem a bizalmi vagyonkezelő oldalán nem keletkeztet adó- és illetékfizetési kötelezettséget. Lényegében a vagyonrendelés legnagyobb előnye az, hogy bármilyen vagyontárgy (például ingatlan, céges részesedés) bizalmi vagyonkezelésbe adható anélkül, hogy adóterhekkel kellene számolni. Az adófizetési kötelezettség általában csak a vagyon és hozamának a kedvezményezett részére történő kiadás során merülhet fel.

A bizalmi vagyonkezelésbe vett „kezelt vagyon” a számviteli törvény hatálya alá tartozik, továbbá a társasági adóról szóló törvény alapján adóalanynak minősül, tehát a kezelt vagyon úgy adózik, mint egy gazdasági társaság, ezért a bizalmi vagyonkezelés alkalmazható a leggyakrabban használt adótervezési struktúrák kialakításához. A céges részesedések és szellemi alkotások bizalmi vagyonkezelésbe adását követően további adóelőnyök érhetőek el, ennek folyamata gondos adótervezést igényel a vagyonkezelő részéről.

A vagyonkiadás során a kezelt vagyont két részre kell osztani: kezelt vagyon tőkeeleme és hozam. A tőke esetében a vagyonkiadás során illetékfizetési kötelezettsége áll fenn a kedvezményezettnek, kivéve, ha a kedvezményezett nem más, mint a vagyonrendelő, illetve, ha a kedvezményezett a vagyonrendelőnek házastársa vagy egyenesági rokona. A hozam kiadása esetén a magánszemély úgy adózik, mint osztalék esetében.

 

%d bloggers like this: